Kalyna Review

Vasile G. Latiș translated from the Romanian by Eva Acqui

Yours

 

Yours, as they are, they want with you part

and whole to be..so that I myself should drive my Lord’ s hand,

to write them, even if the use on a map we know not

And our saying gives them weaker

 

hope by the day following. Scent wasted, on the ground.

Even if agreeing, they have stood against us

and so we have known them. Even if the hand raised

to call, gives it up. I want to face them

 

here and now, for us to learn the same anger from contents

Not completely born...we see, by sight,

and we’ ve almost reached after we had

through the garden run, accompanied as children.

 

For a while, we walk, to nowhere...

We have almost reached.

 

 

Ale tale

 

Ale tale, cum sunt, și vor cu tine să fie parte

și-ntreg... Să conduc eu însumi mâna Domnului

meu, să le scrie, chiar dacă folosul pe-o hartă

noi nu-l știm și zicerea noastră le dă mai slabă

 

nădejde cu ziua ce vine. Risipită mireasmă, pe jos.

Chiar dacă, consimțitor, ne-au stat împotrivă

și- astfel le cunoaștem. Chiar dacă mâna-nălțată

să cheme, renunță. Aici și acum să le stau de față

 

voiesc: să învățăm din cuprins aceeași mânie,

Nu pe deplin născuți...Ne vedem , din vedere,

și –aproape am ajuns după ce-odată-am

alergat prin grădini, petrecuți cum copiii.

 

Mai mergem o vreme , spre nicăieri...

Aproape-am ajuns.

(The original Romanian version, in the volume entitled The Song of the Unborn Boy, Cântecul băiatului nenăscut, by Vasile G. Latiș, 2007, Romania)

About the translator

 

Eva Acqui lives and works in Romania. With experience in poetry writing, editing, and translating, she has dedicated part of her work to the study of poetry, writing critical essays, studies, articles in the field. Her latest book, Changing the Fate of Silence, (2014, Romania), contains essays on the work of various poets and translations of poetry from Romanian into English.

 

Moments Three

I

I would like you to meet all the worlds one day.

Need no word, and to  them, so long.

Let the woods stormily grow into hearing,

Swayingly; deeper let the thought toward you incline,

Near the Lord, knowingly: let the Word keeps its

first silence quiet .

 

..............................................................................

III

Give a fate to all these silent things.

Teach them to be stranger, always stranger.

and separated,  one entity should with us be: the same tiny stars

up to the reach of the wide sea. Let them, first of all,

By the children understood be.

 

Momente trei

I

Aș vrea într-o zi să te-ntâlnești cu lumile toate.

De nici un cuvânt să n-ai trebuință, lor,

Bun rămas. Să crească codrul furtunos în auz,

Clătinat: mai adânc să se-ncline gândul spre tine,

Lângă Domnul, știut: să-și tacă Cuvântul tăcerea

dintâie.

..............................................................................

III

Să le dai o soartă tuturor acestor lucruri tăcute. Să

Le-nveți mai străine să fie, mereu mai străine,

și despărțite, și una cu noi: tot stele mărunte

până unde marea cea mare se-ntinde. Lasă-le , întâi,

și-ntâi să le răzbată copiii.